Forsikring

Ansvarsforsikring

Din deltagelse i ringridningen er på eget ansvar og du opfordres til at have din egen ansvarsforsikring herunder eventuel ulykkesforsikring i orden, når du deltager.

Ulykkesforsikring

Ringriderfesten i Sønderborg har tegnet kollektiv ulykkesforsikring, der omfatter ulykkestilfælde, der måtte overgå ryttere under ringridningen og under eventuel deltagelse i rytteroptog i forbindelse med ringridningen.

Forsikringssummen udgør for hver rytter:

a) 246.753 kr. ved død som følge af ulykkestilfælde (50.000 kr. for ryttere under 18 år)
b) 486.697 kr. (max.) ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde.
c) 5% af 486.697 kr. til tandbehandling som følge af ulykkestilfælde – dog max. 10.000 kr.


Den kollektive ulykkesforsikring dækker rytterne fra 1 time før rytteroptoget forlader slotspladsen i Sønderborg og ind til 1 time efter at rytteroptoget samme dag om aftenen er ankommet til slotspladsen i Sønderborg.

Ringriderfesten vil kraftigt understrege, at der ikke er tegnet forsikring, der omfatter heste eller det erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting forvoldt af heste eller ryttere, hvorfor det henstilles til rytterne at have deres personlige ansvarsforsikring i orden.

 

Rytterkommiteen.

Hans Otto Ewers
Ritmester

Maj 2015.