Regler for ridningen ved Ringriderfesten i Sønderborg

Regler for ridningen ved Ringriderfesten i Sønderborg

 Regler for deltagelsen i ringridningen:

 1. Rytterkomiteen der er kendelig ved en hvid sløjfe, leder alle ridningens anliggender. 
  Rytterkommiteens beslutninger skal følges ubetinget af alle rytterne. 
  Eventuel meningsforskel afgøres definitivt af rytterkomiteen. 
  Den rytter, som forlader festtoget, før det er opløst af formanden og vimplen afleveret, kan for frem-tiden udelukkes fra ridningen.
  Under festoptoget må der ikke ryges.

 2. Der må ikke være reklamer på hverken rytter eller hest.

 3. Rytterne skal møde og ride i følgende påklædning:
  Mørk/sort jakke , hvide ridebukser,hvid skjorte eller hvid stævne t-shirt ,hvid kasket samt lange sorte støvler, med eller uden sporer, og egen eller lånt hvid lanse.
  Dispensation hertil kan alene gives af ritmesteren.

 4. Den tid, der er fastsat til at møde på samlingspladsen, skal punktlig overholdes.

 5. Hingste og ondartede heste må ikke benyttes.

 6. For at kunne deltage i ridningen, må der købes ridekort af alle rytter over 15 år.
  Ryttere under 15 år har gratis ridekort.
  Prisen for ridekort fastsættes af rytterkomiteen.
  Rytterne skal være fyldt 6 år. Skæringsdagen er ringriderfredag.

 7. Alle ryttere, såvel kvindelige som mandlige, deltager i ridningen om konge-, kronprins samt prinsetitlen.
  Den, som i et fastsat antal ridninger har taget ringen de fleste gange, er konge. Derefter følger kronprins og prinsetitlen.
  De øvrige placeringer fordeles efter opnået antal ringe indenfor de af rytterkomiteen fastsatte aldersklasser og en ligeledes af rytterkomiteen fastsat antalsfordeling.

  Aldersgrupperne er følgende:

  Herrer
  Over 90 år
  80 - 89 år
  70 - 79 år
  60 - 69 år
  50 - 59 år
  40 - 49 år
  30 - 39 år
  15 - 29 år
  Damer
  over 50 år
  40 - 49 år
  30 - 39 år
  25 - 29 år
  20 - 24 år
  17 - 19 år
  15 - 16 år
  Børn
  6-10 år
  11-14 år

  Evt. ponyrytter deltager ligeledes indenfor de fastsatte aldersgrupper.
  Rytterne opføres på en liste efter alder og rider i denne rækkefølge.: Forrider, damer efter alder og herrer efter alder.
  Ryttere, der ikke møder præcis til omridningen, mister retten til placering.

 8. Evt. ærespræmier fordeles blandt de ryttere, der har flest ringe i de sidste 3 omgange om fredagen.

 9. Der rides obligatorisk 24 ridt pr. ridedag efter en ring med 22 mm hulstørrelse.
  Ringen skal tages i galop og ikke i trav.
  Efter at ringen er taget afleveres den til den til ringholder/ringsamler.
  Ved bedømmelsen heraf, er forriderens skøn afgørende. I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af Ritmesteren hvis afgørelse er endelig.
  Der må kun vendes en gang ved hvert ridt.
  Så snart der indtræder en pause, sidder rytterne af hesten og der siddes først op igen, når der gives signal dertil.
  Enhver ridning i pausen er forbudt.

 10. Omridningen om Konge, kronprins og prins titlerne ledes og afgøres af rytterkommitee.
  I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af ritmesteren hvis afgørelse er endelig.

 11. Der er tegnet ulykkes- og ansvarsforsikring for enhver rytter, der deltager i ridningen fredag og søndag.

 12. Ved at få udstedt ridekort, underkaster rytterne sig de foranstående regler, og ridekortet, der er personligt, gælder også som adgang til festpladsen.

 13. Det henstilles til rytterne at ride ansvarsfuldt gennem gaderne, både før og efter afslutning på slots-pladsen.

 14. Der må deltage to rytter på en hest. Den hest, som benyttes under ridningen i galgerne, skal også benyttes under omridningen.

 

Rytterkommiteen

Hans Otto Ewers
Ritmester

Revideret maj 2015-05-18