Pladskomitéen

Pladskomitéen

Pladskomitéens skurvogn er placeret umiddelbart til venstre for indgangen fra Ringridervej. Skurvognen er bemandet alle dage under festen i tidsrummet 11.00 – 24.00 (fredag dog 10.00 – 24.00). Pladskomitéen træffes under festen på mobiltlf. nr 40 30 45 95