Ringriderfesten i Sønderborg aflyses i 2020

11. april 2020 12:40 , af Jens Michael Damm

Hovedkomiteen i Ringriderfesten i Sønderborg har nu officielt truffet beslutning om at aflyse årets ringriderfest i Sønderborg på grund af Corona-krisen.

-Det har været en svær, men nødvendig beslutning at tage, siger formanden for Ringriderfesten i Sønderborg, Jes Andersen. Til gengæld går vi allerede nu i gang med at planlægge festen i 2021.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad aflysningen af årets fest betyder økonomisk. Alle komiteer har siden krisens begyndelse været tilbageholdende med at igangsætte nye omkostningskrævende aktiviteter. Derfor vil tabet blive af en sådan størrelse, at det ikke er truende for festen som helhed.

Ringriderfesten vil umiddelbart efter påske gå i gang med at betale pengene tilbage til de personer, der har købt billetter til tattooet ved Sønderborg Slot og til de personer, der har benyttet sig af muligheden for at forud for festen at købe entrebilletter til Ringriderfesten.

Ringriderfesten i Sønderborg blev grundlagt i 1888, og har kun været aflyst under de to verdenskrige og i 1938 på grund af mund- og klovsyge.